Om bland tusen stjärnor

Böcker

SBF, Sveriges begravningsbyråers Förbund har tagit min tankebok om döden i pocketversion för att använda på sina byråer. Jag är oerhört tacksam för detta, det känns hedrande och meningsfullt. Deras förbundsdirektör Ulf Lernéus har skrivit ett förord i boken skriver Per Ragnar.

Boken handlar om ”sextio års erfarenhet i dödens närhet” som Per Ragnar själv beskriver dess innehåll. Den röda tråden är döden. Här skriver Ragnar om döden både konkret och abstrakt. Del ett beskriver hur han följer en god väns sista månader i livet, Lasses sista resa. Tankar och reflektioner kring livet och döden varvade med tillbakablickar på hur synen på döden har förändrats över tiden och hur olika religioner ser på döden. Är döden det slutgiltiga eller är den början på något nytt?

I del två skriver Per Ragnar med värme om sina föräldrars död. En tillbakablick på deras liv där hårt arbete  och sjukdom var vardagsgäster. Han beskriver hur barnbarnet förhåller sig till sin döde farfar, hur kända personer som Ingmar Bergman och Sighsten Herrgård lämnar jordelivet. Boken avslutas med en rad dikter, lite fakta om döden och slutligen hur man förbereder sin egen begravning. Detta är en läsvärd bok som väcker tankar och skänker tröst.

52,00 kr

Per enhet