Cookies

Vi använder cookies

SBF:s webbplatser använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbsidorna. En cookie är en datafil som lagras av webbsidor i syfte att göra användningen av en webbsida snabbare. Detta görs genom att webbsidan, genom den sparade datafilen, kan känna igen din dator när du besöker webbsidan nästa gång. En cookie är inte skadlig för din dator.

Vad är en Cookie?

En cookie är en fil som identifierar din webbläsare. Cookiefilen innehåller inga kontaktuppgifter som namn, adress etc. En cookie sparas i den enhet du använder för tillgång till webbplatsen (t ex dator, mobil, surfplatta), för att en webbplats ska känna igen din enhet nästa gång du besöker webbplatsen. Varje gång du besöker en webbplats där du en gång fått en cookie, skickar din webbläsare med den automatiskt. Cookien gör att din enhet blir igenkänd. På så sätt sparar du tid när du surfar.

Hur används cookies?

Vår webbplatser kan komma att använda sig av flera olika cookies på som t.ex. sessionscookies, insamlingscookies, funktionscookies och flashcookies. Detta innebär att våra webbplatser använder cookies som hämtar in information, som exempelvis unikt datorID, från användarens dator (insamlingscookies) men även sådana cookies som är nödvändiga för att få tjänster att fungera (funktionscookies och flashcookies). En del cookies (sessioncookies) raderas om du varit inaktiv en viss tid. Cookies används bland annat för att skicka rätt information till rätt användare, hantera behörigheten och skicka rätt användare till rätt server. Vi använder även cookies för trafikmätning, vilket är värdefullt för oss när vi ska vidareutveckla våra tjänster.

Personuppgifter på SBF:s webbplatser

Om du skulle behöva lämna personuppgifter på någon av SBF:s webbplatser, så behandlas dessa enligt Dataskyddsförordningen. Förordningen ska förhindra att den personliga integriteten kränks när du avger de personuppgifter som behövs för att använda SBF:s tjänster. I en del tjänster samkör SBF register från myndigheter med våra egna register i syfte att fullfölja de arbetsuppgifter som våra kunder har givit oss eller godtagit genom att i förekommande fall acceptera användarvillkoren. SBF kommer inte att vidareförmedla avgiven information utanför sin egen organisation. Genom att kontakta oss kan du rätta dina personuppgifter eller få ut ett registerutdrag. Efter fullföljandet av vårt uppdrag till dig som konsument och kund kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras enligt praxis eller det som användarvillkoren anger.