Sorgbandet

Accesoarer

Idag lever vi i en tid då prioriteringar, samhörighet och släktskap är någonting helt annorlunda än för bara några tiotal år sedan. Därför har vi nu tagit fram ett nytt modernt sorgband för att just markera att ”jag” har sorg. Vilket kan vara en hjälp både till dig själv och till dem man möter.

OBS! Endast för privat bruk, ej avsett för vidareförsäljning

  

35,00 kr

Per enhet